I posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Kadencja 2024-2029

W dniu 21 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się I posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Wybór Przewodniczącego Komisji.
  4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
  5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2024 r.
  6. Wyrażenie opinii w sprawie petycji dotyczącej zapewnienia ciągłości współpracy w zakresie umożliwienia prowadzenia działalności handlowej z uwagi na planowany remont targowiska.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content