Harmonogram dyżurów Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Wzorem lat poprzednich mieszkańcy Gminy Szczerców mogą skorzystać z porad Rzecznika Konsumentów, działającego przy Starostwie Powiatowym w Bełchatowie.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów zaproponował konkretny dzień w miesiącu – do końca 2018 roku – w którym zajmował się będzie przypadkami zgłoszonymi przez mieszkańców naszej Gminy.

Harmonogram przyjęć:

 1. 22 stycznia; 11.30 – 14.30
 2. 19 lutego; 11.30 – 14.30
 3. 19 marca; 11.30 – 14.30
 4. 16 kwietnia; 11.30 – 14.30
 5. 21 maja; 11.30 – 14.30
 6. 18 czerwca; 11.30 – 14.30
 7. 23 lipca; 11.30 – 14.30
 8. 20 sierpnia; 11.30 – 14.30
 9. 17 września; 11.30 – 14.30
 10. 22 października; 11.30 – 14.30
 11. 19 listopada; 11.30 – 14.30
 12. 10 grudnia; 11.30 – 14.30

 

Przypomnijmy, zadania Rzecznika to:

– zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,

– składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

– występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

– współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

– wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.
W celu uzyskania pomocy prawnej należy dostarczyć do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów kserokopie wszystkich posiadanych dokumentów dotyczących zgłaszanego problemu, np. dowodu zakupu towaru (paragonu), warunków gwarancji (karty gwarancyjnej), treści zawartej umowy wraz z regulaminem świadczenia usług i regulaminem promocji (jeśli taki dokument jest związany ze zgłaszanym problemem), zgłoszenia reklamacyjnego, korespondencji prowadzonej z przedsiębiorcą itp.

Wszystkie sprawy kierowane do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów, również te wysyłane drogą elektroniczną, powinny zawierać imię i nazwisko konsumenta, jego adres zamieszkania

(w tym kod pocztowy) oraz telefon kontaktowy. W przeciwnym razie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Piotra Porzeżyńskiego
Starostwo Powiatowe
ul. Pabianicka 26 (budynek B)
97-400 Bełchatów
tel. 44 635 86 24, fax. 44 635 86 17;
adres e-mail: rzecznik@powiat-belchatowski.pl

Przeczytaj również