Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze

 

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy Szczerców (ul. Pułaskiego 8, I piętro) działa Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”.
Punkt czynny jest dla wszystkich zainteresowanych osób we wtorki i czwartki, w godzinach pracy Urzędu.

W ramach programu „Czyste Powietrze”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, o najwyższych normach tj.: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania, pompy ciepła lub węzeł cieplny (w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej).

Dotacje przyznawane są także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) oraz instalację fotowoltaiczną (do 10kW).

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:
• udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
• wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,
• pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowanie.

W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli dokumenty oceniane są na bieżąco.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze dostępne są na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl

Przeczytaj również