Zeznanie PIT przedłużone do 31 maja

30 kwietnia to dzień, w którym mija termin złożenia zeznania podatkowego PIT – tak było w latach ubiegłych. W tym roku, z uwagi na ogłoszoną pandemię koronawirusa, termin ten został przedłużony do 31 maja.

Przypominamy jednocześnie, że administracja skarbowa przygotowała już dla osób rozliczających się z osiągniętych dochodów w roku 2019  na drukach PIT-37 i PIT-38 (są to głównie dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia czy zysków kapitałowych) zeznanie podatkowe  w postaci elektronicznego pliku w usłudze „Twój e-PIT”.

Jeśli więc nie chcemy dokonać żadnej korekty lub skorzystać z odliczenia podatkowego itp., nie musimy podejmować żadnych czynności – po 30 kwietnia przygotowane w naszym imieniu przez Urząd Skarbowy zeznania roczne zostaną zaakceptowane. Jeśli jednak z tego rozliczenia wynikać będzie niedopłata podatku, to urzędy skarbowe prześlą o tym informacje do poszczególnych osób.

Więcej informacji na: KLIKNIJ

Przeczytaj również