Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarządzenie Nr 105/16 Wójta Gminy Szczerców z dnia 22 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego w drodze składania pisemnych ofert na sprzedaż środka trwałego będącego własnością Gminy Szczerców oraz powołania Komisji przetargowej

Treść zarządzenia

Przeczytaj również