Mikroinstalacje OZE w budynkach Gminy Szczerców

Wójt Gminy Szczerców zaprasza Mieszkańców do wzięcia udziału w planowanych do realizacji projekcie pn.: „Montaż instalacji OZE w budynkach Gminy Szczerców”, realizowanego w ramach działania IV.1 Odnawialne Źródła Energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach w/w projektu  planuje się montaż instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną tylko i wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. Instalacja fotowoltaiczna służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego, a wytworzona energia może być przeznaczona wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego do zasilania urządzeń codziennego użytku.

Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie [PDF]

Ankieta dla mieszkańców 2020 [PDF]

Ankieta dla mieszkańców 2020 [DOC]

Informacja z dnia 2 marca 2020 r. [PDF]

Informacja z dnia 9 marca 2020 r. dla mieszkańców, którzy złożyli ankiety [PDF]

Informacja z dnia 24 marca 2020 r. dotycząca wypisu z rejestru gruntów [PDF]

Informacja z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania ogłoszenia naboru [PDF]

Informacja z dnia 28 stycznia 2021r. dla mieszkańców którzy złożyli Ankiety [PDF]

Informacja z dnia 16 kwietnia 2021 r. dla mieszkańców, którzy otrzymali umowy [PDF]

Informacja z dnia 13 kwietnia 2022 r. dla mieszkańców, którzy podpisali umowy [PDF]

Informacja z dnia 6 września 2023r. dla mieszkańców, którzy podpisali umowę [PDF]

Przeczytaj również

Skip to content