Mikroinstalacje OZE w budynkach Gminy Szczerców

fotovolt

Wójt Gminy Szczerców zaprasza Mieszkańców do wzięcia udziału w planowanych do realizacji projekcie pn.: „Montaż instalacji OZE w budynkach Gminy Szczerców”, realizowanego w ramach działania IV.1 Odnawialne Źródła Energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach w/w projektu  planuje się montaż instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną tylko i wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. Instalacja fotowoltaiczna służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego, a wytworzona energia może być przeznaczona wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego do zasilania urządzeń codziennego użytku.

Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie [PDF]

Ankieta dla mieszkańców 2020 [PDF]

Ankieta dla mieszkańców 2020 [DOC]

Przeczytaj również