XLIII Sesja Rady Gminy Szczerców

Pod internetowym adresem http://szczercow.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady/  dostępna jest już relacja z październikowego posiedzenia Rady Gminy Szczerców.

XLIII sesję poprzedził miły akcent w postaci odwiedzin mieszkańców Firleja, którzy w towarzystwie sołtysa Mariana Papugi postanowili podziękować Wójtowi Krzysztofowi Kamieniakowi oraz radnym za świetnie przeprowadzony remont drogi w ich miejscowości. Przypomnijmy, rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Firlej prowadzona była w ubiegłym roku na odcinku o długości 671,83 m. W zakres inwestycji  wchodziła jezdnia, pobocza, zjazdy oraz odwodnienie drogi.

Podczas XLIII sesji radni rozpatrzyli też projekt uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szczerców na lata 2022 – 2027”. W dalszej części procedowano  projekt uchwały w sprawie „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Szczerców”.

Cały przebieg posiedzenia odtworzyć można w naszym serwisie internetowym http://szczercow.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady/

Przeczytaj również

Skip to content