UWAGA! Zgnilec amerykański pszczół

 

Informujemy, że w dniu 5 października 2021 r. Wojewoda Łódzki wydał rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposobu oznakowania i wprowadzenia zakazów oraz nakazów na tym obszarze.

Wyszczególnione w rozporządzeniu miejscowości w powiecie bełchatowskim w gminie Szczerców to: Podklucze na południe od nr 39, Szubienice, Żabczanka, Podżar, Trakt Puszczański, Niwy, Józefina, Lubośnia, Brzezie – na wschód od drogi Nr 483, Stanisławów I, Stanisławów II, Puszcza, Osiny, Osiny – Kolonia, Janówka, Tatar, Kieruzele, Chabielice, Chabielice Kolonia.

Zgodnie z rozporządzeniem na obszarach zapowietrzonych nakazuje się:

  • posiadaczom pszczół zgłaszania miejsc, w których przebywają pszczoły, właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii;
  • wykonanie przeglądu pasiek przez właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii;
  • oznakowanie obszaru poprzez ustawienie na granicy obszaru na drogach publicznych tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o treści: „UWAGA ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”.

W obszarach tych zakazuje się ponadto:

  • organizowania targów lub wystaw pszczół;
  • przemieszczania i obrotu rodzinami pszczelimi, matkami pszczelimi, czerwiem, pszczołami, pniami pszczelimi, produktami pszczelimi oraz sprzętem, narzędziami i odzieżą ochronną, używanymi przy utrzymywaniu rodzin pszczelich lub do pozyskiwania produktów pszczelich.

Plik do pobrania:
Rozporządzenie Nr 18/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 5 października 2021 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tym obszarze.

 

 

 

 

Przeczytaj również

Skip to content