Uroczystości rocznicowe w Magdalenowie

W poniedziałkowe popołudnie przy obelisku w Magdalenowie odbyła się uroczystość upamiętniająca Bitwę Szczercowską, jaka miała miejsce na tym terenie w pierwszych dniach września 1939 roku.
W imieniu własnym oraz pozostałych organizatorów – Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie, Zarządu Okręgowego w Łodzi Związku Inwalidów Wojennych RP oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, wójt gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak powitał uczestników uroczystości. Wśród zgromadzonych nie zabrakło delegacji władz samorządowych z terenu powiatu bełchatowskiego, przedstawicieli służb mundurowych, stowarzyszeń, szkół czy jednostek OSP.
Przypomnijmy, znajdujący się nieopodal Magdalenowa obelisk upamiętnia żołnierzy osiemdziesiątego trzeciego Pułku trzydziestej Poleskiej Dywizji Piechoty. W dniach 4-5 września Pułk bił się nad Widawką w skutecznej obronie północnego odcinka pozycji obrony stałej „Szczerców”.
Niemieckie źródła historyczne mówią, że pokonanie we wrześniu 1939 roku tej jednej źle wyekwipowanej polskiej dywizji wymagało od Niemców trzykrotnie większego wysiłku bojowego niż rozbicie dywizji francuskiej w trakcie późniejszych walk, które toczone były przez Wehrmacht na froncie zachodnim podczas kampanii wiosennej w roku 1940.
Pamięci ich wszystkich służy to symboliczne miejsce, w którym od lat składamy kwiaty i wspólnym głosem mówimy: Strzelcy Polescy – cześć Waszej pamięci!
Uroczystość w Madalenowie była także okazją do uhonorowania osób zaangażowanych w krzewienie postaw patriotycznych i dbałość o miejsca pamięci na terenie gminy Szczerców. Honorową odznakę „W 100-lecie Bitwy Warszawskiej 1920 roku” z inicjatywy płk Bernarda Zboińskiego przyznano wójtowi Krzysztofowi Kamieniakowi. Odznaki za zasługi dla pożarnictwa otrzymali również opiekujący się obeliskiem strażacy z OSP Magdalenów.
Uroczystość uświetniła występem Orkiestra Dęta OSP Magdalenów oraz młodzież ze szczercowskiej szkoły podstawowej.

Przeczytaj również

Skip to content