Święto Wojska Polskiego w gminie Szczerców

Uroczystą mszą świętą rozpoczęły się szczercowskie obchody święta Wojska Polskiego, obchodzonego w całym kraju w rocznicę pamiętnej „Bitwy warszawskiej” z 1920 roku. Bitwa ta, nazwana też „cudem nad Wisłą”, przesądziła o lasach wojny polsko-bolszewickiej i scementowała rodzącą się po 123 latach niewoli państwowość.
W przemówieniu z okazji dzisiejszego święta wójt Krzysztof Kamieniak w imieniu samorządu oraz mieszkańców gminy Szczerców złożył hołd i podziękowania dla wszystkich żołnierzy oraz pracowników Wojska Polskiego, stojącego na straży bezpieczeństwa całego kraju. Wójt Kamieniak przypomniał też – odwołując się do przebiegu wspomnianej wojny polsko-bolszewickiej, że i mieszkańcy gminy Szczerców zapisali w niej chlubną kartę, o czym świadczy pamiątkowy obelisk i tablica z nazwiskami mężczyzn, mieszkańców naszej gminy, którzy na apel ówczesnych władz wyruszyli bronić stolicy przed sowieckim najeźdźcą.
Podczas uroczystości orkiestra dęta OSP Szczerców odegrała hymn państwowy, a harcerki z naszego hufca ZHP dokonały podniesienia biało-czerwonej flagę na maszt. Pamiątkowe wieńce złożyli przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń, szkół, przedszkola, jednostek OSP i ZHP oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy Szczerców.

Uroczystości związane ze świętem Wojska Polskiego odbyły się i poza Szczercowem – mszę dziękczynną odprawiono w Chabielicach, a po nabożeństwie delegacje władz samorządowych, sołtysów, szkół i jednostek OSP złożyły pamiątkowe wieńce pod obeliskiem ku czci pomordowanych mieszkańców tej miejscowości i okolicznych wsi. Orkiestra dęta OSP Chabielice tradycyjnie wykonała wiązankę pieśni patriotycznych.

Gminne obchody dzisiejszego święta zakończyły wizyty w lesie koło Lubca – w miejscu symbolicznej mogiły Polaków pomordowanych w 1941 roku przez Gestapo oraz pod Magdalenowem, gdzie znajdują się miejsca pamięci poległych we wrześniu 1939 roku żołnierzy 83 Pułku 30 Poleskiej Dywizji Piechoty ze składu Armii „Łódź” oraz zastrzelonego w zasadzce UB w roku 1946 kpr. Antoniego Stefaniaka, żołnierza AK.

Obszerna fotorelacja znajduje się na naszym profilu na portalu Facebook.

Przeczytaj również

Skip to content