Sprzedaż węgla – przygotowania

Weszła w życie ustawa umożliwiająca samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie – z uwagi na duże zainteresowanie możliwością zakupu tańszego węgla za pośrednictwem samorządu wójt gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak podjął decyzję o włączeniu się Gminy Szczerców do tego programu.
Informację o naszym akcesie do programu zgłosiliśmy w Ministerstwie Aktywów Państwowych w ubiegły piątek (4 listopada), czekamy teraz na pisemną umowę i dopięcie pozostałych formalności. Powinno to nastąpić w najbliższych dniach, które wykorzystamy do zorganizowania infrastruktury do prowadzenia handlu (plac, waga, obsługa itp.).
Z chwilą podpisania umowy udostępnimy Państwu formularze zamówienia na węgiel kamienny (frakcje orzech, groszek). Gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejnej 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego lub jeśli nie złożono wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a dokonano zgłoszenia lub wpisania węgla jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Jednocześnie informujemy, że w myśl obowiązujących przepisów Gmina Szczerców nie może świadczyć usługi transportu węgla do odbiorców. Odbiór zakupionego paliwa będzie zatem spoczywał na barkach kupującego.

Przeczytaj również

Skip to content