Roboty na drogach w obu Stanisławowach

Trwają remonty dróg gminnych w miejscowościach Stanisławów Pierwszy i Stanisławów Drugi.
W tej pierwszej zakończono już montaż przepustów pod drogą i rozpoczęto rozbiórkę istniejących warstw konstrukcyjnych drogi oraz przygotowywanie koryta pod nowe warstwy.
Przypomnijmy, w zakres robót remontowych wchodzi jezdnia, pobocza, przełożenie wysokościowe zjazdów oraz roboty konserwacyjne w zakresie rowów i muld przydrożnych. Celem inwestycji jest poprawienie stanu technicznego drogi – zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców, jak również dla środowiska, która jest obecnie w stanie niedostatecznym.
Koszt zadania to 4.583 870,88 zł brutto, z czego udział gminy: 30,1%, a dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład: 69,9%.
W Stanisławowie Drugim rozpoczęto rozbiórkę istniejących warstw konstrukcyjnych drogi. Zakres zadania jest zbieżny z tym, prowadzonym po sąsiedzku – podobnie kształtuje się również koszt. Prace zamkną się więc kwotą: 4.125 811,02 brutto, z czego udział gminy: 30,1%, a dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład: 69,9%.
Prace w obu miejscowościach potrwać mają do końca lipca bieżącego roku.

Przeczytaj również

Skip to content