Masz kominek? Przeczytaj!

Warto wiedzieć – w ubiegłym roku w związku z aktualizacją wojewódzkich programów ochrony powietrza usunięto lub złagodzono wiele zakazów i ograniczeń eksploatacji kominków (miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń).
O czym musimy pamiętać, eksploatując kominek?
Wszystkie miejscowe ogrzewacze pomieszczeń zainstalowane po 1 maja 2018 roku muszą spełniać wymogi ekoprojektu.
Miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń zainstalowanych przed 1 maja 2018 roku można używać do 1 stycznia 2026 roku, a po tej dacie tylko jeśli zostaną wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie. Wyjątek ten nie dotyczy jednak instalacji eksploatowanych w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej.
źródła:
UCHWAŁA NR XLIV/548/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
UCHWAŁA NR LXIII/694/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej
UCHWAŁA NR LXIII/693/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka

Przeczytaj również

Skip to content