Informacja o możliwości składania ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uprzejmie informujemy o możliwości składania uproszczonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki dla podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wzór oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego:

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Przeczytaj również

Skip to content