I posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2024-2029

W dniu 14 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się I posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Wybór Przewodniczącego Komisji.
  4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
  5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2024 r.
  6. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej Gminy Szczerców za 2023 rok.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content