I posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2024-2029

W dniu 27 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15:15 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się I posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Wybór Przewodniczącego Komisji.
  4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
  5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2024 r.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmniejszenia liczby drzew wchodzących w skład ,,Alei brzóz” – pomnika przyrody w pasie drogi wojewódzkiej Nr 483 Łask – Szczerców – Częstochowa w miejscowości Zagadki, gm. Szczerców.
  7. Wyjazd w teren.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content