Drewniana kaplica cmentarna p.w.Św. Barbary z 1 połowy XVIII w. w miejscowości Szczerców

lokalizacja: cmentarz parafialny

nr. i data wpisu do ewidencji zabytków
nr. 440 z dnia 25-07-1967

Przeczytaj również

Skip to content