Dofinansowanie z PFRON

Przypominamy, że Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie przyjmuje wnioski o dofinansowanie, udzielane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dotacje udzielane są między innymi na:

  • sfinansowanie kosztów szkolenia,
  • zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu,
  • przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.

Szczegółowe informacje dostępne są telefonicznie w Powiatowym Urzędzie Pracy – tel. 44 631 40 47.

Przeczytaj również

Skip to content