40 par świętuje Złote Gody

20 października gościliśmy na jubileuszu aż 40 par małżeńskich, świętujących Złote Gody. Jubilatom, zgodnie z tradycją, Prezydent RP Andrzej Duda nadał medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Uroczystość, poprzedzona mszą świętą, była okazją do spotkania w gronie najbliższych – podczas mszy odnowiono też małżeńską przysięgę, a po nabożeństwie – co jest już naszą szczercowską tradycją – był czas na grupowe zdjęcie przed kościołem.

Pary małżeńskie przyjęły gratulacje od władz samorządowych naszej gminy. Medale wręczał Jubilatom wójt Krzysztof Kamieniak w asyście Przewodniczącej Rady Gminy Barbary Szczepanik oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszki Szubert. Oprócz złożenia zwyczajowych życzeń dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności wójt Krzysztof Kamieniak podziękował przybyłym Jubilatom za ich wkład w wieloletnie budowanie gminnej społeczności.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznano Państwu: Aleksandrze i Aleksandrowi Pabichom, Barbarze i Zygmuntowi Rzepkowskim, Krystynie i Tadeuszowi Jabłoniakom, Władysławie i Kazimierzowi Rozwandowiczom, Zenobii i Jerzemu Kucharskim, Danieli i Krzysztofowi Czyżewskim, Agnieszce i Edwardowi Borowiczom, Annie i Jerzemu Mikołajewskim, Teresie i Wiesławowi Rogaczewskim, Sabinie i Czesławowi Binkom, Grażynie i Henrykowi Plutom, Jadwidze i Ryszardowi Białasom, Zofii i Wojciechowi Kamienieckim, Aurelii i Markowi Rogalewiczom, Reginie i Marianowi Zduńskim, Teodozji i Konstantemu Baranowiczom, Grażynie i Sławomirowi Dyłom, Halinie i Mirosławowi Komorom, Teresie i Tadeuszowi Studzińskim, Barbarze i Janowi Klareckim, Stanisławie i Krzysztofowi Magoniom, Mariannie i Andrzejowi Kratom, Janinie i Maciejowi Brzezińskim, Sabinie i Tadeuszowi Rzeźnikom, Urszuli i Andrzejowi Gaszewskim, Teresie i Kazimierzowi Dylakom, Annie i Aleksandrowi Ochockim, Zofii i Markowi Mikołajewskim, Marii i Wiesławowi Niewiadomskim, Aleksandrze i Jerzemu Gorzelakom, Teresie i Janowi Bartosikom, Albinie i Bogumiłowi Turkom, Marii i Kazimierzowi Bednarkom, Krystynie i Witoldowi Retkiewiczom, Grażynie i Andrzejowi Penciakom, Wacławie i Czesławowi Stępniom, Halinie i Tadeuszowi Beśkom, Teresie i Janowi Świtoniom, Halinie i Januszowi Olszowcom oraz Lucynie i Lucjanowi Peczkom.

Szanownym Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy wspaniałej rocznicy. Niech każdy przeżyty razem dzień będzie dla Państwa wielkim świętem – co najmniej takim, jak Złote Gody.
Więcej pamiątkowych zdjęć już niebawem…

Przeczytaj również

Skip to content