200 tysięcy od Gminy Szczerców na samochody do przewozu osób niepełnosprawnych

11  grudnia, w przededniu Świąt Bożego Narodzenia, w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej odbyło się uroczyste przekazanie dwóch samochodów do przewozu podopiecznych placówki, prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości”.

Zakup pojazdów był możliwy dzięki wsparciu Gminy Szczerców , jak również dofinansowaniu otrzymanemu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze likwidacji barier transportowych. Stowarzyszenie przekazało na ten cel również środki własne.

Zakupione pojazdy to autobus marki Mercedes – dofinansowanie z PFRON w kwocie 207 870,00 zł, z Gminy Szczerców 143 000,00 zł oraz środki Stowarzyszenia 29 200,00 zł., oraz  9-osobowy samochód marki Renault Trafic – dofinansowanie z  Gminy Szczerców  w kwocie 57 000,00 zł, środki własne w kwocie 4 000,00 zł.

W imieniu Powiatu Bełchatowskiego uroczystego przekazania dokonała Dorota Pędziwiatr Starosta Bełchatowski, natomiast samorząd Gminy Szczerców reprezentował Wójt Krzysztof Kamieniak wraz z przedstawicielami Rady Gminy: Barbarą Szczepanik – Przewodniczącą Rady Gminy Szczerców oraz Wojciechem Pacholakiem – Wiceprzewodniczącym Rady. Samorządowa delegacja z naszej gminy wykorzystała piątkową wizytę do przekazania również drobniejszego upominku dla podopiecznych, obdarowując wszystkich słodkimi, świątecznymi „mikołajami” z czekolady.

Przypomnijmy, Warsztat Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej to placówka działająca od niespełna 3 lat,  w której zajęciami rehabilitacyjno – terapeutycznymi objętych jest 35 uczestników Największą grupę stanowią mieszkańcy Gminy Szczerców, choć z prowadzonych tu zajęć korzystają mieszkańcy całego powiatu. WTZ Prowadzi różnorodne formy aktywnej i wszechstronnej rehabilitacji, które mają na celu uzyskanie przez osoby niepełnosprawne jak największej samodzielności.

 

Przeczytaj również

Skip to content