Zarządzenie 93/17 z dnia 24 sierpnia 2017r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego w drodze składania pisemnych ofert na sprzedaż środka trwałego będącego własnością Gminy Szczerców oraz powołania komisji przetargowej

z93-17

Przeczytaj również