Jawny rejestr zbiorów danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, informujemy że:

Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Szczercowie jest Gmina Szczerców, ul. Pułaskiego 8.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań ustawowych gminy oraz wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe jedynie upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa.

W oparciu o art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo  do kontroli przetwarzania danych, dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Administrator Danych Osobowych informuje o dobrowolności albo obowiązku podania danych a jeżeli obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

Rejestr zbiorów danych osobowych Urzędu Gminy w Szczercowie  prowadzony przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, udostępniany jest do przeglądania  w siedzibie Urzędu Gminy

Przeczytaj również

Skip to content