Dofinansowanie dla sołectwa Janówka

uginfo

Gmina Szczerców we współpracy z sołectwem Janówka złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu lokalnego pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz organizacja spotkania integracyjnego w sołectwie Janówka”. Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Całkowita wartość projektu wynosi 4.900,00 zł natomiast wysokość udzielonej dotacji to 3.626,00 zł

Projekt realizowany będzie od 4 lipca 2017r. do 30 października 2017 r.

W ramach projektu dla sołectwa zostaną zakupione ławki oraz będzie zorganizowana impreza integracyjna pn. „Zakończenie lata”, gdzie elementem integracji będzie ognisko dla mieszkańców. Jednakże wymagane jest duże zaangażowanie samych mieszkańców sołectwa, którzy będą musieli wykonać szereg prac społecznych.

Realizacja powyższych zadań przyczyni się do wzrostu aktywności wśród mieszkańców sołectwa.

LOGOTYP. promuje łódzkie pdf

Dofinansowanie dla sołectwa Będków

Przeczytaj również