Stare-nowe, czyli jak godzić historię z nowoczesnością

Cztery firmy zgłosiły się do przetargu na przebudowę gminnego obiektu przy ulicy Piłsudskiego 18 w Szczercowie. Chodzi o tzw. budynek po księdzu Baranowiczu; jego stan techniczny uniemożliwia normalne wykorzystanie i zagraża bezpieczeństwu. Gmina chce w tym miejscu zbudować nowoczesne centrum aktywności społecznej – siedzibę stowarzyszeń i Izbę Pamięci wielkiego społecznika, księdza Józefa Baranowicza.

 Budynek przy ulicy Piłsudskiego 18 do niedawna wykorzystywany był do celów gospodarczych, mieścił się tam także Gminny Punkt Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Plany zmiany dotychczasowego przeznaczenia tego miejsca pojawiły się już kilka lat temu. W Szczercowie brakuje bowiem obiektu, w którym swoje miejsce znalazłby prężnie rozwijający się Hufiec ZHP, Koło Gospodyń Wiejskich czy liczne stowarzyszenia.

– Powstał pomysł, by zgodnie z życzeniem fundatora, przeznaczyć lokal na potrzeby mieszkańców – wspomina Wójt Krzysztof Kamieniak. – Taki był przecież zamysł księdza Baranowicza i to chcemy uhonorować.

Gmina zleciła wykonanie ekspertyzy technicznej już w sierpniu 2016 roku. Niestety, wnioski płynące z lektury tego opracowania, nie były optymistyczne i praktycznie wykluczały dom po szczercowskim społeczniku z dalszej eksploatacji w charakterze obiektu użyteczności publicznej.

– Ekspertyza wykonana przez specjalistę z zakresu budownictwa i nadzoru budowlanego mówi o złym stanie ław fundamentowych – wskazuje Marek Kowal, kierownik Referatu Inwestycji w szczercowskim Urzędzie Gminy. – Ich naprawa wiązałaby się z ogromnymi nakładami finansowymi.

To niestety nie jedyne przeszkody – ekspert wylicza też konieczność rozbiórki będących w złym stanie technicznym stropów, dachu, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej.

– Ten budynek w obecnym stanie nie może być użytkowany – dodaje Wójt Krzysztof Kamieniak. – A ekspertyza wskazuje na wyjątkowo dużą skalę  uszkodzeń. Konkluzja jest jasna, koszt ich napraw nie jest w żadnym stopniu uzasadniony ekonomicznie.

Rada Gminy Szczerców, po zasięgnięciu opinii mieszkańców (zebrania sołeckie) i uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podjęła zatem decyzję o wyburzeniu i wybudowaniu w tym miejscu nowoczesnego obiektu użyteczności publicznej.

– Chcemy na gruncie spuścizny po księdzu Baranowiczu stworzyć coś, co posłuży wielu przyszłym pokoleniom mieszkańców tak Szczercowa, jak i całej gminy – mówi Barbara Szczepanik, Przewodnicząca Rady Gminy.

Nowy budynek ma być budowany w tzw. technologii pasywnej, co przełoży się na niski koszt jego eksploatacji. Na wyposażeniu znajdzie się zatem gruntowa pompa ciepła, rekuperacja i instalacja fotowoltaiczna o dużej mocy.  To ta sama technologia, w jakiej z powodzeniem zbudowano już nasze Centrum Rehabilitacji. Tam modernizacja starego budynku zakończyła się sukcesem, w Gminie liczą, że i tym razem efekt zadowoli mieszkańców.

– Zbudujemy nowoczesny, energooszczędny i przestronny obiekt, który tętnił będzie życiem – podsumowuje wójt Krzysztof Kamieniak. – Nie zmieniamy wyglądu historycznego budynku, jedynie dostosowujemy go do wymogów współczesności. Znajdą w nim miejsce nasi społecznicy, powstanie też pamiątkowa izba poświęcona księdzu Józefowi. I to już w przyszłym roku!

W tegorocznym budżecie przewidziano na ten cel trzy miliony złotych, kolejne dwa znajdą się w budżecie na rok 2024. Warto też wspomnieć, że przeprowadzenie inwestycji w technologii pasywnej pozwoli Gminie Szczerców na ubieganie się o dofinansowanie budowy ze środków europejskich z uwagi na wysoką energooszczędność i dobry efekt ekologiczny – wpłynie to na zmniejszenie wydatków z gminnej kasy.

Procedura przetargowa na prace budowlane ma się zakończyć jeszcze w kwietniu, zaraz po świętach Wielkanocnych. Wtedy poznamy wykonawcę, szczegółowy harmonogram prac i termin wbicia pierwszej łopaty.

Przeczytaj również

Skip to content