Spotkania sołeckie – Kieruzele

Zaraz po środowym posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zorganizowanym z powodu komunikatu Sanepidu odnośnie do skażenia wody bateriami z grupy coli, odbyło się zebranie sołeckie w Kieruzelach.
Sołtys Agnieszka Szcześniak zaproponowała, by fundusz, jakim dysponuje sołectwo na 2023 rok, podzielić na zakup namiotu, lamp przydrożnych oraz organizację pikników.
Mieszkańcy przyjęli te propozycje w głosowaniu i tak też zostanie rozdysponowanych 30 tysięcy złotych, przypadających na Kieruzele.

Przeczytaj również