Patriotyczne uroczystości w gminie Szczerców

Mieszkańcy gminy Szczerców uczcili w czwartek pamięć Polaków pomordowanych przez niemieckiego najeźdźcę w czasie II Wojny Światowej. Wiązanki kwiatów złożono też przed pomnikiem szczercowian, którzy wzięli udział w wojnie 1920 roku i w walkach z hitlerowcami w 1939. Mieszkańcy, przedstawiciele władz i stowarzyszeń gminnych odwiedzili miejsca pamięci w Szczercowie, Chabielicach, Lubcu i Magdalenowie. W ten sposób społeczność naszej gminy obchodziła przypadające na 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego.

Kwiaty złożyły delegacje władz samorządowych, z wójtem Krzysztofem Kamieniakiem i przewodniczącą Rady Gminy Barbarą Szczepanik, proboszczowie parafii w Szczercowie i Chabielicach, przedstawiciele Związku Inwalidów Wojennych oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Osób Pełnoletnich, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości”, Polskiego Związku Wędkarskiego Koło 29, Szkoły Podstawowej im. księdza J. Baranowicza, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Szczepu 18 DH „Kuźnia” im. Jerzego Kukuczki oraz jednostek OSP w Szczercowie, Borowej, Magdalenowie, Chabielicach i Osinach.

Podczas wczorajszych obchodów patriotycznych wójt gminy Szczerców, Krzysztof Kamieniak, odznaczony został Krzyżem 100 lat Związku Inwalidów Wojennych RP. Odznaczenie to przyznano Krzysztofowi Kamieniakowi w uznaniu długoletniej pracy społecznej i zasług na rzecz Związku.

Obszerna relacja zdjęciowa dostępna jest na gminnym profilu na portalu Facebook, zapraszamy.

Przeczytaj również

Skip to content