Pamiętamy o uczestnikach „bitwy szczercowskiej”

W czwartek, przy obelisku w Magdalenowie, upamiętniono 80-tą rocznicę „bitwy szczercowskiej”. Przypomnijmy, w 1939 roku żołnierze 83 Pułku Piechoty 30 Poleskiej Dywizji ze składu Armii „Łódź” walczyli w obronie pododcinka „Szczerców”. Na dwa dni przed wybuchem wojny, 83 Pułk Piechoty otrzymał zadanie przemaszerowania w ramach oddziału wydzielonego na przedpole głównej linii obrony w rejon Działoszyna, gdzie w pobliżu granicy niemieckiej pod Parzymiechami  1 września przystąpił do działań wojennych.

Jak wyczytać możemy w pracach badaczy tamtych wydarzeń, w dniach 4-5 września Pułk bił się nad Widawką w skutecznej obronie północnego odcinka pozycji obrony stałej „Szczerców”.

Dalej, w walkach odwrotowych, żołnierze ci wzięli udział w drugiej największej bitwie stoczonej przez 30 Dywizję Piechoty w boju pod Przyłękiem –  o wyrwanie się z niemieckiego okrążenia, gdzie pod Jeżowem zginął dowódca pułku – płk Nadachowski. Po bitwie nieliczne ocalałe oddziały 83 Pułku dotarły do twierdzy Modlin, gdzie weszły w skład jej załogi na odcinku „Kazuń”.

Bohaterskich żołnierzy upamiętnia obelisk w Magdalenowie, przy którym wczoraj odbyły się uroczystości rocznicowe. Wartę honorową przy obelisku pełnili  harcerze ze Szczepu 18 DH „Kuźnia” im. Jerzego Kukuczki w Szczercowie oraz żołnierze 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, zaś poczet flagowy wystawiła jednostka OSP z Magdalenowa.

Samorząd gminy Szczerców reprezentował wójt Krzysztof Kamieniak oraz przewodnicząca Rady Gminy Barbara Szczepanik, obecna była też  duża delegacja naszych radnych i sołtysów. Wśród gości znaleźli się również m.in. poseł Grzegorz Lorek, wójt gminy Kluki Renata Kaczmarkiewicz, radny Rady Powiatu Adam Baryła, przedstawiciele służb mundurowych – straży pożarnej, policji i nadleśnictwa, bełchatowskich instytucji kulturalnych, a także liczna grupa byłych i czynnych żołnierzy Wojska Polskiego. Obecne były silne reprezentacje naszych szkół, jednostek OSP oraz duża grupa mieszkańców gmin Szczerców i Kluki.

Czwartkowa uroczystość była też okazją do świętowania jubileuszu setnej rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych. Organizatorzy postanowili podziękować i uhonorować okolicznościowymi medalami osoby, które szczególnie dbają o pamięć historyczną i kultywują tradycje patriotyczne w gminie Szczerców.

Decyzją Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów politycznych z 1 września 2019 r. KOMANDORIĘ KRZYŻA Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu otrzymał Krzysztof Kamieniak, wójt gminy Szczerców.

KRZYŻEM ZA ZASŁUGI Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu otrzymali Stanisław Wiedeński, Jan Janus, Włodzimierz Jędraszek, Aleksander Gabrysiak oraz Wiesław Jarosz.

W uznaniu za szczególne  zasługi dla inwalidów wojennych wyróżniono też medalem pamiątkowym ZWYCIĘSKA NIKE Mirosława Roguta i Władysława Bieleckiego.

I w końcu za zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski dyplomem  PRO MEMORIA  wyróżnieni zostali mjr Kazimierz Wołkanin, Mirosław Rogut, Włodzimierz Jędraszek, Stanisław Wiedeński, Marek Dudkiewicz, Ryszard Kotyla, Lucjan Peczka, Przemysław Peczka, Damian Krata, Nadleśniczy Jarosław Zając, Bogumił Uciński, Maciej Rabski, Barbara Kotyla, Andrzej Jędraszek, Renata Olczak, Szkoła Podstawowa  im. ks. J. Baranowicza w Szczercowie, Szkoła Podstawowa w Osinach, Szkoła Podstawowa w Lubcu oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie. Wszystkim wyróżnionym medale wręczał Dowódca Garnizonu Łódź Komendanta 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu, płk Zdzisław Frątczak.

Po części oficjalnej  przyszedł czas na program artystyczny, który przygotowała orkiestra dęta OSP Magdalenów pod batutą Damiana Kraty. Uczestnicy uroczystości mogli też wysłuchać  słowno-muzycznego montażu uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie. Ostatnim akcentem tegorocznej uroczystości w Magdalenowie była wojskowa grochówka oraz spacer fragmentem odtworzonej historycznej linii obrony z września 1939r.

Wrześniowe uroczystości zorganizowali Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgowy w Łodzi, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Łodzi, Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Magdalenowie.

 

Przeczytaj również

Skip to content