Osiny – zebranie sołeckie

Ten tydzień zebrań sołeckich w gminie Szczerców zakończyło spotkanie w Osinach.
Sołtys Tomasz Siewiera zaprosił mieszkańców na godz. 18.00, a z tego zaproszenia skorzystał również wójt Krzysztof Kamieniak i radny Arkadiusz Pabiszak.
Podobnie jak w pozostałych miejscowościach, głównym tematem było zagospodarowanie funduszu sołeckiego. Osiny na 2022 rok mają zarezerwowaną kwotę 55 tys. złotych.
W toku dyskusji i zgłaszanych kolejno propozycji ustalono, że sołectwo przeznaczy je na zakup nowych tablic informacyjnych, kosiarki, wyposażenia kuchni oraz organizację imprez integracyjnych. Sporą część (ok. 14 tys.) zarezerwowano na wykonanie prac elektrycznych na placu. Po namyśle zdecydowano również o zakupie kilku hydrantów (za ok. 22 tys.), ponieważ te istniejące są już w dużym stopniu wyeksploatowane.
Ponadto mieszkańcy zwrócili się z prośbą do wójta o budowę chodnika w Osinach.

Przeczytaj również