Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – program polityki zdrowotnej

Wójt Gminy Szczerców ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie realizatora w 2024 r. programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Szczerców”.

Zarządzenie Nr 1/24 Wójta Gminy Szczerców z dnia 5 stycznia 2024 r.

Zarządzenie 7/24 Wójta Gminy Szczerców z dnia 9 stycznia 2024 r.

Przeczytaj również

Skip to content