Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – program polityki zdrowotnej

Wójt Gminy Szczerców ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie realizatora w 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Szczerców”.

Zarządzenie Nr 2/23 Wójta Gminy Szczerców z dnia 3 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 6/23 Wójt Gminy Szczerców z dnia 12 stycznia 2023 r.

Przeczytaj również

Skip to content