Odszkodowania za szkody górnicze

Informujemy o możliwości ubiegania się z PGE GiEK S.A. o wypłatę odszkodowania osobom, które poniosły szkodę wynikającą bezpośrednio z ruchu Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów”.

Warunkiem wypłaty odszkodowania jest potwierdzenie związku przyczynowego pomiędzy zgłoszoną szkodą a ruchem Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów” oraz zawarcie z poszkodowanym Ugody. Ugody zawierane są korespondencyjnie.

Termin składania wniosków do 31 października 2023 r.

Szczegółowe informacje pod linkiem: https://kwbbelchatow.pgegiek.pl/Ochrona-srodowiska/szkody-gornicze

Wzory wniosków do pobrania:

Przeczytaj również

Skip to content