Uroczysko Święte Ługi

Bory sosnowe okalające torfowiska zajmują najmniej urodzajne gleby piaszczyste. Suche piaski wydmowe porośnięte są ubogim runem ? wrzos, borówka brusznica, kostrzewa owcza oraz bogatą warstwą przyziemną, zbudowaną z porostów.

Święte Ługi to doskonałe miejsce do relaksu. Rozległy teren torfowy porośnięty różnorodną roślinnością może stanowić atrakcyjne miejsce wypoczynku dla każdego miłośnika natury. Zarastające doły torfowe pełne są tam dzikiego ptactwa. Ten malowniczy obszar jest pełen jezior porośniętych borami sosnowymi. Bory sosnowe okalające torfowiska zajmują najmniej urodzajne gleby piaszczyste. Suche piaski wydmowe porośnięte są ubogim runem ? wrzos, borówka brusznica, kostrzewa owcza oraz bogatą warstwą przyziemną, zbudowaną z porostów. Siedliska nieco wilgotniejsze zajmują bory świeże: bór goryszowy i bór sosnowy suboceaniczny.

Wędrując po Świętych Ługach spotykamy doły potorfowe wypełnione brunatną wodą, brzegi wód pokryte grubymi kożuchami torfowców, tworzących pływające tło, zajmujące coraz większą część lustra wody, trzęsawiska torfowcowe z wełniakami, bardziej suche torfowiska mszane z całym garniturem roślin wysokotorfowiskowych – żurawiną, rosiczkami i modrzewnicą. Miejsca płytsze, pozostałości dawnych grobli porastają wielkie kępy turzycy sztywnej.

Na suchsze fragmenty zarastających torfowisk wkraczają: brzoza omszona i sosna o karłowatym pokroju. Na terenie Świętych Ług występuje liczna grupa roślin chronionych: rosiczka długolistna będąca rośliną owadożerną, największa nasza paproć długosz królewski oraz pięć gatunków widłaków. Ponadto z innych roślin na uwagę zasługują: turzyca pchla, turzyca zaostrzona. Tworzą one szuwary turzycowe.

Roślinność szuwarowa występuje licznie na Świętych Ługach w postaci jedno lub wielogatunkowych skupisk na brzegach zbiorników wodnych. Pełnią one ważne funkcje ekologiczne i stanowią mechaniczną ochronę brzegów. Urozmaicona szata roślinna i rzeźba powierzchni sprawia, że Święte Ługi należą do obszaru wyróżniającego się bogactwem flory i fauny.

W rejonie Świętych Ług gnieździ się zaliczany do rzadszych gatunków ptaków drapieżnych orlik krzykliwy. Z ptactwa łownego spotyka się tu dziką kaczkę, cietrzewia oraz bekasa. Na Świętych Ługach można zobaczyć też czaple siwe, rybitwy i wodne kruki. W 2006 r. na terenie tym utworzono ścieżkę edukacyjną oraz punkt edukacji ekologicznej. W skład ścieżki edukacyjnej wchodzą: ścieżka piesza i rowerowa, wieża widokowa, dwa pomosty widokowe, wiata.

Do uroczyska Święte Ługi można dojechać ze Szczercowa drogą w kierunku Łasku około 2 km od obwodnicy skręcić w lewo w kierunku wsi Rudzisko i zaraz skręcić w prawo w kierunku wsi Marcelów 2 km. Na skrzyżowaniu w wiosce obok kapliczki kierować się na wprost drogą przez las (ok. 1,5 km) do miejsca, w którym położone jest uroczysko.

W galerii w dziale „Nasza okolica okiem mieszkańców” zamieszczone są zdjęcia uroczyska wykonane przez ucznia Publicznego Gimnazjum w Szczercowie – Mateusza Brożyńskiego. Poniżej przedstawiamy kilka z nich.

Przeczytaj również

Skip to content