Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy ? Szczercowska Wieś

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy ? Szczercowska Wieś

Opis inwestycji:

W ramach inwestycji:
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Szczercowska Wieś ma na celu poprawę istniejącego układu funkcjonalno-przestrzennego oraz dostosowane do obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Powyższa inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącej sala spotkań, istniejącego zaplecza pomocniczego, służącego obsłudze sali spotkań w trakcie organizacji spotkań. Ponadto zaprojektowano węzeł sanitarno-higieniczny przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, szczególnie poruszających się na wózkach. W obiekcie przewidziano także pomieszczenie kotłowni zasilanej olejem opałowym wraz ze zbiornikiem dwupłaszczowym na paliwo o pojemności do 1,0m3, a także szatnię odzieży wierzchniej. Obiekt będzie pełnił swoją dotychczasową funkcję Świetlicy Środowiskowej przeznaczonej dla lokalnej społeczności. W budynku przewiduje się organizowanie spotkań oraz imprez okolicznościowych. W obiekcie nie przewiduje się miejsc pracy.

01

Przedmiotową rozbudowę budynku zaprojektowano na planie zbliżonym do litery L, okalającą z dwóch stron istniejący budynek. Rzut poziomy obiektu po rozbudowie oparty jest na planie prostokąta o wymiarach 14,46×15,30m z wysuniętymi ryzalitami w postaci zadaszonych podestów w miejscu ogólnodostępnych wejść do budynku. Część istniejąca i projektowana stanowi razem zwartą jednokondygnacyjną bryłę przekrytą dachem dwuspadowym, zaprojektowanym w stylu architektury tradycyjnej, korespondującą formą i materiałami z zabudową na działkach sąsiednich.

02

W elewacji frontowej na fragmencie 1,80m od strony graniczącej z działką sąsiednią nr ewid. 202 przewiduje się rozbiórkę istniejącego zadaszenia oraz podestu.W części ogrodowej natomiast zaprojektowano taras przekryty na fragmencie zadaszeniem, w konstrukcji nawiązującej do tradycyjnego stylu obiektu. Główne wejście do budynku zaprojektowano od strony północno-zachodniej, zaś dodatkowe wejście planuje się od strony południowo-wschodniej, tj. z projektowanego tarasu. Dostęp do pomieszczenia technicznego przewidziano poprzez drzwi zlokalizowane w elewacji południowo-zachodniej. Świetlica Środowiskowa w całości dostosowana jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

03

 

Przeczytaj również

Skip to content