Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Szczerców ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji ruchowej w 2024 roku

zarządzenie nr 5/24 ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert
Oferta realizacji zadania zał.nr.1
Umowa zał.nr.3
Sprawozdanie zał.nr.5

Przeczytaj również

Skip to content