Odbiór zdemontowanych płyt azbestowych

 

Uprzejmie informuję, że w urzędzie przyjmowane są wnioski na odbiór zdemontowanych płyt azbestowych (eternitu) z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczerców. Z uwagi na konieczność wystąpienia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie na ten cel, właściciele zainteresowani odbiorem w roku bieżącym powinni złożyć wniosek do 28.02.2022 r.

Wnioski do pobrania w urzędzie lub z załącznika poniżej. Wypełnione należy złożyć w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do urzędu od strony ul. Pułaskiego.

WNIOSEK DO POBRANIA

 

Przeczytaj również

Skip to content