Modernizacja ewidencji gruntów – spotkanie z właścicielami gruntów położonych na terenie prowadzonych prac geodezyjnych

 

W związku z prowadzoną na terenie obrębów: Szczerców, Dubie, Marcelów, Rudzisko, Magdalenów, Lubiec, Kuźnica Lubiecka, Zbyszek, Firlej modernizacją ewidencji gruntów i budynków,  w Urzędzie Gminy w Szczercowie  odbędą się spotkania Wykonawcy, przedstawicieli Starosty Powiatowego w Bełchatowie i Gminy Szczerców z właścicielami/władającymi gruntami na ww. obrębach zgodnie z załączonym niżej harmonogramem:

ZAWIADOMIENIE – HARMONOGRAM

 

Przeczytaj również

Skip to content