Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Szczerców w sprawie uchwalenia mpzp dla obszaru przy ulicy Mokrej w Szczercowie

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZCZERCÓW

o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Szczerców w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ulicy Mokrej w Szczercowie

Wójt Gminy Szczerców zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy a dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ulicy Mokrej w Szczercowie,
  2. Termin konsultacji: do 21.01.2021 r. – data wpływu do urzędu,
  3. Forma konsultacji: Uwagi do ww. projektu uchwały należy składać w formie wypełnionego formularza (Załącznik Nr 2) na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Szczercowie – ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców,
  4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy,
  5. Załączniki:

 

Przeczytaj również

Skip to content