Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw ma obowiązek złożyć w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

Deklarację składa się do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) www.gunb.gov.pl.

Można ją złożyć na dwa sposoby:

  1. Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób,
  2. Bezpośrednio w Urzędzie Gminy Szczerców, pok. Nr 2, wypełniając deklarację formie papierowej.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzona na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Przepis ten dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce.

Przepisy zakładają:

– dla budynków już istniejących – 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB (licząc od dnia 1 lipca 2021 r.),

– dla budynków nowo powstałych – w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Wszelkie informacje publikowane są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

 

Przeczytaj również

Skip to content