XXXVI posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2018-2023

W dniu 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXVI posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2021 r.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2021 – 2024.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXII/352/21 Rady Gminy Szczerców z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania.
 7. Analiza projektu budżetu Gminy Szczerców na 2022 rok
 8. Odczytanie opinii o projekcie budżetu gminy Szczerców na 2022 r. przez Przewodniczących komisji stałych.
 9. Wypracowanie opinii do projektu budżetu na 2022 r. Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego powiększonej o Przewodniczących Komisji stałych.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025 Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego powiększonej o Przewodniczących Komisji stałych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content