XXXIV Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

Uprzejmie informujemy, że XXXIV Sesja Rady Gminy Szczerców zaplanowana na dzień 28 stycznia 2022 r. (piątek) o godz. 10:00 odbędzie się jednak w Auli Szkoły Podstawowej w Szczercowie przy ul. Rzecznej 7.

Za niedogodności z tym związane serdecznie przepraszamy.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2022 – 2025.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2022 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia Gminie Rusiec pomocy finansowej na realizację zadania ,,Przebudowa drogi gminnej nr 101067E między miejscowościami Borowa i Krzyżówki”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia Gminie Rusiec pomocy finansowej na realizację zadania ,,Przebudowa drogi wewnętrznej między miejscowościami Borowa i Krzyżówki”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielania Powiatowi Bełchatowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania ,,Remont chodnika w drodze powiatowej nr 1918E ul. Kącik w msc. Szczerców”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia Powiatowi Bełchatowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918E w msc. Osiny – dok. projektowo -kosztorysowa (ZRID)”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego z budżetu gminy za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wysokości oraz zasad przyznawania sołtysom diet.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
  w Gminie Szczerców na lata 2022 – 2024.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia do realizacji Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały nr XXVI/302/21 Rady Gminy Szczerców
  z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczerców.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy

Przeczytaj również

Skip to content