XXVIII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 24 marca 2021 r. (środa) o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXVIII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie za rok 2020 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXII/260/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Szczerców na lata 2021 – 2026.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla gminy Szczerców na lata 2014 – 2020 w roku 2020.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczerców na lata 2019 – 2021 w roku 2020.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z potrzebami związanymi na realizację tych zadań.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Szczerców na lata 2021 – 2026.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXII/259/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content