XLVIII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 21 września 2022 r. (środa) o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLVIII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat, w trybie bezprzetargowym, części placu targowego (działka o nr ewidencyjnym 2605) z przeznaczeniem na plac manewrowy do nauki jazdy.
  5. Wypracowanie wniosków do budżetu Gminy Szczerców na 2023 rok.
  6. Wyjazd w teren.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content