XLV posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2018-2023

W dniu 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLV posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Szczerców oraz słuchaczy szkół policealnych i studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content