Wybory uzupełniające do Rady Gminy Szczerców

Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim stwierdził wygaśnięcie mandatu, a Wojewoda Łódzki postanowieniem z 12 stycznia zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szczerców w okręgu numer 3. Choć datę wyborów ustanowiono na 2 kwietnia, to wyborcze rozstrzygnięcia i nazwisko przyszłego członka Rady Gminy Szczerców poznaliśmy już wcześniej.
To niezbyt częsta sytuacja, ale i takie mogą mieć miejsce – tłumaczy Szymon Kopka, dyrektor Delegatury KBW w Piotrkowie Trybunalskim. – Do wyborów uzupełniających w charakterze kandydata na radnego zgłosiła się tylko jedna osoba, a więc proces wyborczy zostanie przeprowadzony bez głosowania.
Potwierdza to Gminna Komisja Wyborcza w Szczercowie, która w obwieszczeniu z 10 marca 2023 roku poinformowała o zarejestrowaniu jako kandydatki na Radną w okręgu numer 3 jedynie Elżbiety Kałużnej, obecnej sołtys Sołectwa Dubie.
W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie artykułu 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu numer 3 głosowania w wyborach do Rady Gminy Szczerców nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się zarejestrowanego kandydata – tłumaczy Barbara Michalczyk, przewodnicząca GKW w Szczercowie. – Tym samym sytuacja ta dotyczy pani Elżbiety Kałużnej, jedynej kandydatki.
Procedura wyboru nowego radnego zakończy się oficjalnie dzisiaj, kiedy to przeprowadzenie wyborów potwierdzi w protokole Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim.
Elżbiecie Kałużnej, nowej radnej Rady Gminy Szczerców – gratulujemy!

Przeczytaj również

Skip to content