Wójt K. Kamieniak z wotum zaufania i absolutorium

Podczas LI sesji Rady Gminy Szczerców, która odbyła się w piątek, 30 czerwca, wójt gminy Krzysztof Kamieniak otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok.
Wotum poprzedzone było debatą nad Raportem o stanie gminy Szczerców za 2022 rok.
Przypomnijmy, udzielenie absolutorium wójtowi gminy oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w poprzednim roku.
Radni obecni w sali narad, sołtysi, urzędnicy, a także mieszkańcy gminy śledzący sesję za pośrednictwem internetowego przekazu, poznali najważniejsze dane Raportu o stanie gminy Szczerców za 2022 rok. W formie multimedialnej prezentacji przedstawił je wójt gminy, Krzysztof Kamieniak.
Raport to podsumowanie rocznej działalności wójta, ze szczególnym uwzględnieniem programów, strategii i uchwał Rady Gminy, pozwalający ocenić skuteczność pracy samorządu. Obejmuje zatem najważniejsze inwestycje, dane finansowe, informacje z działalności urzędu i gminnych jednostek oraz dane liczbowe z różnych obszarów gminy.
Dokument ten jest zbiorczą informacją, którą wójt gminy jest zobowiązany przedłożyć członkom rady gminy. Podczas sesji, w której porządku znajdują się punkty, dotyczące głosowania nad wotum zaufania dla wójta, nad przyjęciem sprawozdania finansowego za miniony rok oraz nad udzieleniem wójtowi absolutorium, odbywa się debata nad „Raportem o stanie gminy”.
W głosowaniu zarządzonym przez przewodniczącą Rady Gminy Szczerców Barbarę Szczepanik po debacie nad raportem, wójt Krzysztof Kamieniak otrzymał wotum zaufania. Za jego udzieleniem, a następnie za absolutorium zagłosowali wszyscy obecni na posiedzeniu radni gminy Szczerców.

Podczas sesji została podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Szczerców za 2022 rok. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi.

 

Przeczytaj również

Skip to content