Spotkania sołeckie – Szczercowska Wieś, Borowa

Mimo, że wrześniowe zebrania sołeckie co do zasady poświęcone są głównie ustalaniu przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok kolejny, to akurat w tym tygodniu wiodącym tematem jest skażenie wodociągu Chabielice – Stanisławów. Obecny na zebraniach wójt Krzysztof Kamieniak przekazuje zainteresowanym bieżące informacje, zbiera też opinie o procesie dystrybucji wody w poszczególnych sołectwach.
W czwartek odbyły się dwa takie spotkania. Mieszkańcy Szczercowskiej Wsi i Borowej decydowali o swoich funduszach.
Ta pierwsza miejscowość liczyć może na 43,1 tys. Po dyskusji zdecydowano, że pieniądze przeznaczone zostaną na montaż klimatyzacji w kuchni i zakup chłodziarki oraz wykonanie projektu oświetlenia, zakup kruszywa na drogi i organizację spotkań integracyjnych .
Z kolei Borowej z bieżącego roku pozostało do zagospodarowania jeszcze 9 tys., a na rok następny sołectwo liczyć może na 39,5 tys.
Po dyskusji zdecydowano, że pieniądze przeznaczone zostaną na zakup garażu blaszanego (2022) oraz zakup kosiarki spalinowej, rolet na altanę, stołu wiejskiego, słupa oświetleniowego i organizację spotkań integracyjnych (2023).

Przeczytaj również

Skip to content