Spotkania sołeckie – Dubie i Grudna

Rozpoczął się powakacyjny cykl spotkań sołeckich, których głównym zadaniem jest określenie na co mieszkańcy przeznaczą pieniądze, przypadające im w ramach funduszu sołeckiego.
Przypomnijmy, Rada Gminy Szczerców już w 2014 roku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wnioski w sprawie przyznania środków z tej puli na kolejne lata sołectwa zgłaszają (każdego roku, wraz z uchwałą z zebrania wiejskiego) do końca września.
Pierwsze dwa spotkania już za nami. We wtorek w Dubiu sołtys Elżbieta Kałużna poinformowała o efektach wykorzystania funduszu za rok poprzedni i zgłosiła kilka propozycji na rok 2023.
Mieszkańcy w głosowaniu ustalili, że przypadającą im kwotę 44,9 tysięcy złotych przeznaczą na zakupy wyposażenia i niewielki remont świetlicy. Na liście potrzeb znalazła się więc elektryczna roleta zewnętrzna, lustro w przedsionku, założenie monitoringu obiektu, nowe firanki i zasłony, farba do malowania świetlicy – jednak same prace malarskie społeczność Dubia wykona nieodpłatnie, we własnym zakresie. Zakupione zostaną też kotary do altany, powstanie nowe przyłącze elektryczne w altanie, wymienione będą też przęsła (18 sztuk) w ogrodzeniu. Mieszkańcy Dubia część pieniędzy chcą też przeznaczyć na organizację pikniku rodzinnego.
Tego samego dnia zebrali się mieszkańcy sołectwa Grudna.
Sołtys Czesław Osiewała poinformował zgromadzonych, że w roku 2023 dysponować mogą kwotą 45,6 tysiąca złotych. Po dyskusji zdecydowano w głosowaniu o przeznaczeniu tych pieniędzy w całości na wykonanie projektu budowy drogi. Najprawdopodobniej już niedługo w Grudnej powstanie Koło Gospodyń Wiejskich – z taką inicjatywą wystąpiło we wtorek kilka osób i trwa teraz rekrutacja pozostałych chętnych. Mieszkańcy Grudnej podnosili też kwestię potrzeby budowy świetlicy na terenie sołectwa, tu jednak przeszkodą wydaje się być konieczność pozyskania działki odpowiednich wymiarów.

Przeczytaj również

Skip to content