Spotkania sołeckie – Dubie i Grudna

Rozpoczął się powakacyjny cykl spotkań sołeckich, których głównym zadaniem jest określenie na co mieszkańcy przeznaczą pieniądze, przypadające im w ramach funduszu sołeckiego.
Przypomnijmy, Rada Gminy Szczerców już w 2014 roku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wnioski w sprawie przyznania środków z tej puli na kolejne lata sołectwa zgłaszają (każdego roku, wraz z uchwałą z zebrania wiejskiego) do końca września.
Pierwsze dwa spotkania już za nami. We wtorek w Dubiu sołtys Elżbieta Kałużna poinformowała o efektach wykorzystania funduszu za rok poprzedni i zgłosiła kilka propozycji na rok 2023.
Mieszkańcy w głosowaniu ustalili, że przypadającą im kwotę 44,9 tysięcy złotych przeznaczą na zakupy wyposażenia i niewielki remont świetlicy. Na liście potrzeb znalazła się więc elektryczna roleta zewnętrzna, lustro w przedsionku, założenie monitoringu obiektu, nowe firanki i zasłony, farba do malowania świetlicy – jednak same prace malarskie społeczność Dubia wykona nieodpłatnie, we własnym zakresie. Zakupione zostaną też kotary do altany, powstanie nowe przyłącze elektryczne w altanie, wymienione będą też przęsła (18 sztuk) w ogrodzeniu. Mieszkańcy Dubia część pieniędzy chcą też przeznaczyć na organizację pikniku rodzinnego.
Tego samego dnia zebrali się mieszkańcy sołectwa Grudna.
Sołtys Czesław Osiewała poinformował zgromadzonych, że w roku 2023 dysponować mogą kwotą 45,6 tysiąca złotych. Po dyskusji zdecydowano w głosowaniu o przeznaczeniu tych pieniędzy w całości na wykonanie projektu budowy drogi. Najprawdopodobniej już niedługo w Grudnej powstanie Koło Gospodyń Wiejskich – z taką inicjatywą wystąpiło we wtorek kilka osób i trwa teraz rekrutacja pozostałych chętnych. Mieszkańcy Grudnej podnosili też kwestię potrzeby budowy świetlicy na terenie sołectwa, tu jednak przeszkodą wydaje się być konieczność pozyskania działki odpowiednich wymiarów.

Przeczytaj również