Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert

Wójt gminy Szczerców rozstrzyga otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji ruchowej.

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Przeczytaj również

Skip to content