Dotarł sprzęt dla druhów z OSP

Dzisiaj w Urzędzie Gminy w Szczercowie odbyło się przekazanie sprzętu pożarniczego, współfinansowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Wójt Krzysztof Kamieniak wraz z przewodniczącą Rady Gminy Barbarą Szczepanik przekazali jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej sprzęt o wartości prawie 40 tysięcy złotych.

– Udało się dopiąć wszystkich formalności na czas, więc z przyjemnością przekazuję te urządzenia i specjalistyczne pomoce naszym druhom z Borowej i Magdalenowa – mówił wójt Krzysztof Kamieniak. – I choć cieszę się, że jednostki OSP są stale doposażane, to jednocześnie mam nadzieję, że nie będzie potrzeby częstego wykorzystywania sprzętu w warunkach bojowych.

Strażacy z OSP w Magdalenowie otrzymali kamerę termowizyjną oraz wentylator oddymiający o łącznej wartości 19.692,00 zł, a jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej otrzymała drabinę, 2 radiotelefony Motorola, zestaw ratowniczy PSP-R1 oraz defibrylator o łącznej wartości 20.000,00 zł. Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości wyniosło 39.295,08 zł, zaś udział finansowy Gminy Szczerców opiewał na kwotę 396,92 zł.

– Pozyskanie prezentowanego dzisiaj sprzętu pożarniczego z pewnością przyczyni się do zwiększenia szybkości i profesjonalizmu działań ratowniczych podejmowanych przez jednostki OSP Magdalenów i OSP Borowa – cieszy się radna Barbara Szczepanik.

Podobnego zdania są sami obdarowani. Jak twierdzą strażacy, nowe wyposażenie umożliwi im podejmowanie skutecznych działań w celu udzielania pomocy osobom poszkodowanym, między innymi ofiarom wypadków drogowych oraz ratowania osób poszkodowanych w pożarach powstałych na skutek celowych podpaleń lub braku nadzoru.

– To dobry i potrzebny sprzęt, dziękujemy za to wsparcie – podsumował Krzysztof Stępień z OSP Borowa.

Warto też mieć na uwadze, że zakup wyposażenia pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa samych strażaków biorących udział w działaniach, mających na celu pomoc osobom poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

 

Przeczytaj również

Skip to content