Nowe wytyczne epidemiczne dla żłobków i przedszkoli

Od 6 maja istnieje możliwość wznowienia działalności polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna. W związku z tym Główny Inspektor Sanitarny publikuje uaktualniony spis wytycznych dla takich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Nowe wytyczne epidemiczne obowiązują od 4 czerwca i są dostępne pod tym adresem: KLIKNIJ

Przeczytaj również

Skip to content